Archief van de "Attest niet Faling" tag

ist2_12051816-office-ring-binder

Attest niet faling

Veelal voor openbare aanbestedingen, maar ook voor andere doeleinden kan een attest van niet faling gevraagd worden. Dit attest kan u bij bekomen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waartoe uw bedrijf behoort.