Private Search

Minder bekend is dat men toegang heeft tot de gegevens van eigen verenigingen en vennootschappen. Voorwaarde is dat u gemachtigde, bijvoorbeeld zaakvoerder of bestuurder,  moet zijn en u zich daarvoor aanmeldt via elektronische identificatie.

Gegevens opvragen en wijzigen

Bepaalde wijzigingen kunt u zelf doorvoeren, en gratis beperkte of uitgebreide uittreksels opvragen. Stelt u vast dat de gegevens niet juist zijn, kan u de verbetering ervan aanvragen mits het indienen van het juiste formulier en onderliggende bewijsstukken.

Aanstelling gevolmachtigde

Handig is om een gespecialiseerd persoon aan te stellen om deze verbeteringen door te voeren. Dit moet echter wel eenmalig aangevraagd worden door een origineel ondertekend formulier. U kan uiteraard ook deze volmacht intrekken.