Nationale Bank van België

De taak van de Balanscentrale bestaat erin de jaarrekeningen van bijna alle in België actieve rechtspersonen in te zamelen, te verwerken en beschikbaar te stellen voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Balanscentrale

De meeste ondernemingen en grote verenigingen hebben de plicht om jaarlijks hun cijfers bekend te maken via neerlegging ervan bij de Nationale Bank van België. Deze gegevens zijn openbaar en u kan ze consulteren via een on-line toepassing.

Wie moet neerleggen?

  • Alle Belgische ondernemingen met uitzondering van de gewone commanditaire vennootschap, de vennootschap onder firma en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid voor zover deze niet als grote onderneming worden gezien.
  • Grote verenigingen, private en openbare stichtingen
  • Buitenlands ondernemingen met een bijkantoor in België of met officiële notering op de Belgisch beurs
  • Buitenlandse verenigingen met een Belgisch centrum van werkzaamheden

Neerleggen van de jaarrekening via internet

Sinds 21/06/2010 zijn er geen loketten meer en dient de neerlegging ofwel via het internet aan de hand van een toepassing te gebeuren ofwel schriftelijk in bepaalde nog toegelaten gevallen.

Neerlegging van de jaarrekening op papier

Enkel de jaarrekeningen van buitenlandse vennootschappen, Belgische bedrijven met een omzet lager dan 500.000 Euro, verenigingen, stichtingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen mogen nog op papier neergelegd worden.

Kopies van neergelegde jaarrekeningen

Via de on-line toepassing kan u gratis de jaarrekeningen neerleggen van de afgelopen 5 jaar. Wenst u kopies van eerder neergelegde jaarrekeningen, kan u dit doen rechtstreeks bij de Nationale Bank of via onze diensten.

Formulieren

Neerleggingen gebeuren aan de hand van standaardformulieren. U vindt deze ook terug op ons portaal.

Onze diensten

Wij leveren kopies af en kunnen in uw plaats neerlegging verrichten. U kan er meer over lezen in de beschrijving van onze diensten.