Jaarrekeningen neerleggen via internet

De fysieke loketten voor neerlegging van jaarrekeningen zijn sinds 21/06/2010 afgeschaft. Slechts in enkele gevallen kan u nog uw jaarrekening neerleggen op papier.

De Nationale Bank van België heeft echter een on-line toepassing ontwikkeld voor het neerleggen van jaarrekeningen.

Voor de neerlegging kan u ook beroep doen op onze diensten.