Jobs

De administratieve last bij ondernemingen wordt bepaald door de tijd en kosten die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit allerlei regels en wetten gesteld door de verschillende overheden van ons land. 

Niets lijkt saaier dan het verplicht moeten invullen van formulieren en/of het aanleveren van allerlei documenten of stavingsstukken bij het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een of ander officieel document nodig als onderdeel van een ander, vaak groter administratief proces.

Ons bedrijf hanteert hiervoor steeds dezelfde filosofie: informatie verschaffen en een handig werkinstrument aanbieden, die elke ondernemer gratis kan gebruiken voor eigen doeleinden of die hem/haar in de mogelijkheid stelt deze administratieve taken aan ons uit te besteden aan betaalbare prijzen.

Onze constante groei bewijst dat er een toenemende vraag is.

Om die aan te kunnen, zijn we dan ook op zoek naar een goed georganiseerde administratieve creatieveling, met talenkennis (Nederlands, Frans, Engels) en liefst een juridische achtergrond, die meedenkt over de uitbreiding van ons dienstenpakket, en ondertussen de nodige dossiers behandelt.

Wij staan ook open voor samenwerking of samensmelting met gelijkaardige bedrijven of organisaties met hetzelfde of gelijklopend doel.

Interesse? Neem contact met me op.

Adriaan de Leeuw – Bestuurder

adriaan.deleeuw@ad-ministerie.be