Archief van de "Registratie" tag

Vaste datum van een onderhandse akte

Onderhande aktes kunnen gelijk waar, gelijk wanneer en door gelijk wie opgemaakt worden. Er zijn echter regels vastgelegd die overeenkomsten bewijsbaar maken tegenover derden, namelijk de bepaling van een vaste datum.

Oprichting van een vennootschap

Na de nodige voorbereiding en ontwikkeling van uw idee, kan u overgaan tot de oprichting van een vennootschap, en kiest u liefst de juiste juridische vorm, die het beste past bij uw projecten op korte en lange termijn.