Archief van de "Muziek" tag

Wat is de billijke vergoeding?

Van zodra men in een publiek toegankelijke ruimte muziek speelt, is men een billijke vergoeding verschuldigd.Omdat er niet kan verhinderd worden dat opgenomen muziek verspreid wordt in een publiek toegankelijke ruimte, heeft de wetgever een automatisch recht op vergoeding toegekend aan de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.