Wat is de billijke vergoeding?

Van zodra men in een publiek toegankelijke ruimte muziek speelt, is men een billijke vergoeding verschuldigd.

Omdat er niet kan verhinderd worden dat opgenomen muziek verspreid wordt in een publiek toegankelijke ruimte, heeft de wetgever een automatisch recht op vergoeding toegekend aan de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Deze vergoeding wordt billijk genoemd omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van onderhandelingen.

Wie moet betalen?

 • Organisatoren van tijdelijke activiteiten (braderij, sportmanifestatie, rommelmarkt, wielerwedstrijd, mosselfeest, muziekfestival, bal, fuif, kerstmarkt…)
 • De horeca, discotheken, dancings (hotel, café, bar, tearoom, kantine,, clubhuis, danscafé, sportlokaal, dancing…)
 • Winkels, handelsgalerijen en tijdelijke verkoopspunten (bakkers, shopiingcentra, supermartken, slagers, krantenwinkels, jaarmarkt, braderie…)
 • Kapperszaken en schoonheidsspecialisten.
 • Bioscoopzalen, drive-ins en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken.
 • Diensten en vrije beroepen en tijdelijke dienstverlenende activiteiten.
 • Verenigingen en hun activiteiten.
 • Culturele Centra.
 • Jeugdhuizen.
 • Polyvalente zalen.
 • Openbare besturen.
 • Radio-omroepen.

Hoeveel moet er betaald worden?

Wat er moet betaald worden, hangt voor het grootste deel af van wie er moet betalen. De volledige tabel en informatie van de tarieven kan u al wat duidelijkheid brengen.

Hoe geschiedt de aangifte?

De administratieve vereenvoudiging, door onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, heeft ervoor gezorgd dat de aangiftes redelijk eenvoudig gaan.

Bij permanente inrichtingen wordt de uitbater zelf aangeschreven om zijn eerste aangifte te doen voor het eerste jaar. De daarop volgende jaren krijgen zij automatisch een uitnodiging tot betaling toegestuurd.

De regel voor niet permanente inrichtingen is dat zij minstens 5 dagen voor de aanvang van hun activiteit een aanvraag indienen.

Formulieren

Formulieren kunnen gebruikt worden om de eerste aangifte te doen of om tijdelijke inrichtingen aan te geven. Hiervoor is er ook een handige site ontwikkeld, die toelaat de kosten te berekenen en de aangifte te doen.

Wat is het verschil tussen SABAM en billijke vergoeding?

Bij SABAM betaal je een vergoeding voor de componisten en tekstschrijvers als hun muziek in het openbaar wordt gespeeld. Dit komt dus ten goede aan de AUTEURS van de muziek (de zogenaamde auteursrechten).

De billijke vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Dit komt dus ten goede aan de UITVOERDERS van de muziek (de zogenaamde uitvoerdersrechten).

Onze diensten

De infosite van de billijke vergoeding is goed gedocumenteerd en biedt antwoord op de meeste vragen. U kan ook beroep doen op onze diensten om deze aanvraag in uw plaats te verzorgen. Stuur ons hiervoor een mailtje.

Reageren is niet meer mogelijk.