Kruispuntbank van Ondernemingen

In het kader van administratieve vereenvoudiging is de Kruispuntbank van Ondernemingen in 2003 in het administratief leven geroepen. Zij omvat de gegevens van commerciële en vrije ondernemingen, en verenigingen.

Diverse administraties waaronder onder andere de BTW diensten, RSZ, griffies van de Ondernemingsrechtbanken , ondernemingsloketten hebben rechtstreeks toegang tot de gegevens.

Public Search

Deze gedeelte van de Kruispuntbank is publiek toegankelijk en u kan er opzoekingen verrichten aan de hand van ondernemings- of verenigingsnummer, commerciële benaming, activiteiten, toelatingen, en dit op het niveau van het maatschappelijk of vestigingsadres.

My Enterprise

Via deze toepassing heeft u toegang tot de eigen gegevens via elektronische identificatie. U kan er uittreksels opvragen van de ondernemingen waarvoor u gemachtigd bent en zelfs beperkt wijzigingen doorvoeren.

Commercieel gebruik

Een licentie kan bekomen worden voor het commercieel gebruik van een groot deel van deze gegevens. Dit kan u aanvragen middels een aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan de bevoegde diensten van de FOD Economie.

Onze diensten

Inschrijving, wijziging of schrapping van gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen gebeurt meestal door administratieve beslissingen in de cyclus van een onderneming.

U kan ons middels een eenvoudige volmacht machtigen gegevens in te schrijven, te wijzigen of door te halen.