Onroerende goederen

De registratie van aktes en overeenkomsten in verband met onroerende goederen dienen geregistreerd te worden in het bevoegde registratiekantoor.

Gaat het over een huurovereenkomst voor de huisvesting van een gezin of een persoon, dan is de verhuurder verplicht, en mag de huurder de overeenkomst laten registreren. Belangrijk te weten is dat bij het niet registreren van een huurcontract, de huurder de woonst kan verlaten zonder opzegtermijn.

Alle andere overeenkomsten in verband met onroerende goederen zijn onderwerp van verplichte registratie door huurder en verhuurder.