Belgische documenten

Voor de legalisatie van Belgisch documenten wordt er een onderscheid gemaakt in de uiteindelijke bestemming van de documenten: binnen- of buitenland.

Voor binnenlands gebruik

In principe kunnen documenten die ondertekend zijn door een publiek ambtenaar gebruikt worden in België. Het kan echter zijn dat voor specifieke gevallen een legalisatie van een hogere administratie vereist is. U vraagt dit het best aan de persoon of instantie waarvoor het document bestemd is.

Voor buitenlands gebruik

Legalisaties van documenten voor buitenlands gebruik is wat ingewikkelder omdat dit afhangt, enerzijds van de oorsprong van het document, en anderzijds de bestemming. De dienst diplomatie van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken heeft hiervoor een handig hulpmiddel ontwikkeld.

De te zetten administratieve stappen zijn meestal beperkt tot aan de dienst buitenlandse zaken, waarbij men de melding geeft dat de mogelijkheid bestaat dat er nog een legalisatie dient te gebeuren bij de consulaire diensten van het land van bestemming. Dit laatste hangt af van de al dan niet ondertekening van het Verdrag van Den Haag van 1961.

Wij zijn ervan overtuigd dat u er baat bij heeft beroep te doen op onze diensten.