Andere overeenkomsten

Oprichtingsaktes van vennootschappen, op schrift gestelde leningen onder particulieren maken deel uit van verplichte registratie.

Overeenkomsten van gelijk welke aard, brieven of verklaringen kunnen in principe vrij geregistreerd worden. Het voordeel is dat door de registratie een datum wordt toegekend en het bestaan van het geregistreerde niet ontkend kan worden.