Einde van een onderneming

Een activiteit beëindigen gebeurt ofwel door faillissement ofwel op vrijwillige basis. In beide gevallen zijn er een aantal administratieve zaken waarmee u rekening dient te houden.

Faillissement

Indien een handelaar niet meer in staat is zijn betalingsplichten na te komen, bevindt hij zich in een staat van faillissement, waarvan de melding in principe binnen de maand dient te gebeuren. De faillissementswet van 1997 biedt heel wat bescherming voor gefailleerde natuurlijke personen en persoonlijke borgstellers.

Om een faillissement op een goede manier af te handelen, is het raadzaam hiervoor een advokaat onder de arm te nemen.

Beëindiging op vrijwillige basis

De reden van de beëindiging van een handelswerkzaamheid kan velerlei zijn. Er zijn grote verschillen in de beëindiging van een eenmanszaak en van een vennootschap. Deze laatste moet voldoen aan de nieuwe vereffeningsprocedure, die in 2006 in voege is getreden en voorziet in onder meer:

  • goedkeuring van de rechtbank inzake aanstelling vereffenaar
  • goedkeuring van de rechtbank inzake verdelingsplan

We verwijzen naar onze diensten om u hierin bij te staan.