Onze diensten

Onze dienstverlening is gericht op de inschrijving, wijziging of doorhaling van uw bedrijfsgegevens aan de hand van volmacht. Vaak zijn inschrijvingen of wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen een onderdeel van een reeks administratieve stappen in het leven van een onderneming.

Gewettigde uittreksels en legalisaties

Desgevallend, en meestal bestemd voor het buitenland, kunnen wij u gewettigde uittreksels van uw onderneming of vereniging bezorgen, die eventueel voorzien kunnen worden van een apostille stempel volgens de normen bepaald in het verdrag van Den Haag inzake uitwisseling van officiële documenten tussen landen.

Neem gerust contact met ons op voor deze of andere vragen.