Berichten

Herstructurering - Klantenstop

Herstructurering Met deze mededeling willen wij u informeren over een belangrijke beslissing die wij hebben genomen voor ons bedrijf, Ad-Ministerie. De afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid. De resultaten waren dan ook zeer goed, maar wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet vol te houden is in 2024.

Omzendbrief - Openbaarmaking van aktes

Op 23 oktober 2023 verscheen een omzendbrief betreffende de openbaarmaking van aktes in het Belgisch Staatblad. Wij hebben hier een handige inhoudsopgave aan toegevoegd zodat u snel naar een bepaald onderwerp kan navigeren.

Wat is de billijke vergoeding?

Van zodra men in een publiek toegankelijke ruimte muziek speelt, is men een billijke vergoeding verschuldigd.Omdat er niet kan verhinderd worden dat opgenomen muziek verspreid wordt in een publiek toegankelijke ruimte, heeft de wetgever een automatisch recht op vergoeding toegekend aan de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

Attest niet faling

Veelal voor openbare aanbestedingen, maar ook voor andere doeleinden kan een attest van niet faling gevraagd worden. Dit attest kan u bij bekomen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waartoe uw bedrijf behoort.

Vaste datum van een onderhandse akte

Onderhande aktes kunnen gelijk waar, gelijk wanneer en door gelijk wie opgemaakt worden. Er zijn echter regels vastgelegd die overeenkomsten bewijsbaar maken tegenover derden, namelijk de bepaling van een vaste datum.

Oprichting van een vennootschap

Na de nodige voorbereiding en ontwikkeling van uw idee, kan u overgaan tot de oprichting van een vennootschap, en kiest u liefst de juiste juridische vorm, die het beste past bij uw projecten op korte en lange termijn.