Hoe vind ik de statuten van een vennootschap?

Ondanks de vele inspanningen van de verschillende overheden in het kader van administratieve vereenvoudiging, blijken de statuten van een vennootschap een veel gevraagd document te zijn voor allerlei instanties. Hieronder de verschillende oplossingen…

Belangrijke opmerking

Alle neergelegde aktes van ondernemingen zijn on-line raadpleegbaar sinds 01/01/1997 op de site van Belgisch Staatsblad. U dient dus een onderscheid te maken in aktes voor en na deze datum.

Opzoeking via het Belgisch Staatsblad

Via een speciale zoekmotor kan u zich on-line toegang verlenen tot de uittreksels van alle neergelegde aktes van ondernemingen vanaf 01/01/1997 en tot de referenties van publicaties vanaf 1983.

U vult de gegevens in (opgelet, in de meeste gevallen volstaat het ondernemingsnummer in te vullen) en drukt op LIJST, waardoor u in chronologische volgorde (de meeste recente boven aan) een overzicht krijgt van de publicaties in het Belgisch Staatsblad. Om de daadwerkelijke publicatie op uw scherm te krijgen dient u op BEELD (in blauwe letters) te klikken.

Opzoeking via Public Search – KBO

In het kader van administratieve vereenvoudiging is de Kruispuntbank van Ondernemingen in 2003 in het administratief leven geroepen. Zij omvat de gegevens van commerciële en vrije ondernemingen, en verenigingen.

Deze databank is publiek toegankelijk.

Opzoekingen kan u doen door het ondernemingsnummer of de commerciële of maatschappelijke benaming in te vullen en dan te klikken op ZOEK ONDERNEMING. Helemaal onderaan heeft u dan de link naar de publicaties in het Belgisch Staatsblad.

Opzoeking van aktes voor 01/01/1997

Aktes die niet on-line beschikbaar zijn, kan u bekomen door:

– ofwel zich te wenden tot de bevoegde rechtbank van koophandel, waar u een kopij kan nemen van alle aktes die zich bevinden in het vennootschapsdossier.

– ofwel zich te wenden tot het Belgisch Staatsblad zelf (Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel gratis telefoonnummer: 0800-98 809 )

Opzoeking via onze diensten

Uiteraard kan u beroep doen op onze diensten. Het best neemt u hiervoor contact met ons op via telefoon, of nog beter door ons een mailtje te sturen.

Reageren is niet meer mogelijk.