Informatiebronnen

Enkel de vereniging zonder winstoogmerk wordt hier besproken. Andere vormen van verenigingen kunnen verschillen van administratieve procedures.

Informatiebrochure

De federale overheidsdienst justitie heeft een vrij goede informatiebrochure over de vorming van een vereniging na de grondige herziening in 2002 van de wet van 27 juni 1921.

Publicaties van vereniging opzoeken in het Belgisch Staatsblad

Sinds 01/07/2003 worden de neerleggingsformaliteiten behandeld door de griffies van de rechtbanken van koophandel, en zijn de neergelegde publicaties in dezelfde databank van het Belgisch Staatsblad terug te vinden als die van de vennootschappen.

Er bestaat ook een referentiedatabank voor publicaties van verenigingen in de periode 01/01/1981 to 30/06/2003, waar u de referentie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad kan vinden, en vanaf 01/12/1998 kan u de integrale tekst on-line bekijken.