Belgisch Staatsblad

Door het digitaliseren van het dagelijks Belgisch Staatsblad heeft u een elektronische toegang van alle teksten die verschenen zijn na 1 juli 1997. Aan de hand van een beknopte gebruikershandleiding kunnen opzoekingen verricht worden, die zelfs teruggaan tot 1945 (referentiegegevens)

Openbare aanbestedingen

Openbare aanbestedingen vint u terug in dit bulletin.

Wetgeving

Daarnaast biedt het Staatblad toegang tot de wetgevingsindex en de gecondoliseerde wetgeving, twee gegevensbanken die samen resulteren in een raadpleegbare Belgische wetgeving.

Publicaties vennootschappen en verenigingen

Voor vennootschappen en verenigingen is er een aparte database waar de zogenaamde bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op verschillende manieren kunnen worden opgezocht en geraadpleegd. Informatie over hoe en welke publicaties raadpleegbaar zijn kan u vinden in onze gebruikershandleiding.

Formulieren, tarieven en adresinformatie

Aan de hand van onze begeleidende uitleg kan u juiste formulieren invullen, de te betalen tarieven opzoeken en het adres vinden van de griffie van de rechtbank van koophandel.

Portaal Ad-Ministerie

Ons portaal heeft al deze verschillende informatiebronnen ook op één plaats verzameld en handig opgedeeld en samen verwerkt met andere databanken en een verzameling formulieren.

Onze diensten

Alle elementen waar u zelf mee aan de slag kunt gaan zijn vermeld. Uiteraard kan u ook verstandig opteren om gebruik te maken van onze diensten.