Verenigingen

Er bestaan verschillende vormen van verenigingen, die gekozen wordt in functie van hun doel en gebruik.

Verschillende vormen van vereniging

Er zijn verenigingen zonder winstoogmerk (VZW), de internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW), de private of openbare stichting, en het organisme voor de finanicëing van pensioenen (OFP).

De vereniging zonder winstoogmerk is de vorm die hier besproken wordt. De andere rechtsvormen worden afzonderlijk toegelicht in onze berichtenreeks.

Statuten van de vereniging

Via notariële of onderhandse akte kunnen de statuten van een vereniging worden opgesteld. Zij dienen aan enkele wetsbepalingen te voldoen, en de bekendmakingsprocedure loopt in grote mate overeen met die van de vennootschappen.

Jaarlijkse verplichtingen

Elke vereniging heeft een aantal jaarlijks weerkerende verplichtingen.

Onze diensten

Het opstellen van statuten, wijzigingen in de raad van bestuur, jaarlijkse administratieve verplichtingen zijn administratieve taken, die deel uit maken van een goed bestuur van de vereniging. Deze opdrachten delegeren aan een professionele partner is een goed idee.