Jaarlijkse verplichtingen

Een vereniging heeft enkele jaarlijkse verplichtingen die bij wet zijn vastgesteld.

Jaarrekening

Elk jaar dient elke vereniging een jaarrekening op te stellen, die door de algemene vergadering goedgekeurd moet worden. Afhankelijk of het gaat om een kleine, grote of zeer grote vereniging, dient de jaarrekening te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank of bij de nationale bank van België.

Ledenregister

Een vereniging is verplicht een ledenregister te houden en deze bij te houden op de zetel van de vereniging. Iedere wijziging dient er binnen een termijn van 8 dagen te  worden opgenomen.