Diploma’s

Een handig hulpmiddel om na te gaan of een diploma al dan niet gebruikt kan worden voor de bewijsvoering inzake basiskennis bedrijfsbeheer of bepaalde beroepsbekwaamheden is een gegevensbank, genaamd Diplo.

Randopmerking is dat het over door een staat officieel erkende instellingen gaat. Privé-onderwijs is hier niet in opgenomen en zal steeds moeten worden voorgelegd. Er kan dan nagegaan worden of er al eerder gelijkaardige diploma’s zijn voorgelegd, en indien niet wordt meestal een gelijkwaardigheid of niveaubepaling gevraagd.

Indien u geen duidelijk heeft over een diploma, raden wij u aan beroep te doen op onze diensten.