Gebruikershandleiding

Onderstaande uitleg is bedoeld om de bezoeker van de publieke databanken wegwijs te maken in het gebruik ervan. Deze korte versie is een mengeling van deze informatie en het dagelijks gebruik in de praktijk.

Belgisch Staatsblad

Eerst dient U een taalkeuze te maken, waarna het openingsscherm u midden bovenaan toegang geeft tot de inhoud en de volledige tekst van het laatst verschenen Staatsblad.

DETAIL geeft u de details en via BEELD krijgt U het staatsblad zoals gepubliceerd.

Opzoekingen gebeuren door waarden in te vullen in de zoekvelden, daar waar nodig en het best in een enkel veld. Belangrijk is te weten dat u onderaan de talen waarin u wilt zoeken, moet aanduiden. Zo zal naturalisation in het veld woord(en) van de tekst in het Frans meer zoekresultaten opleveren dan in het Nederlands.

OPZOEKING geeft het aantal resultaten weer, LIJST een opsomming van de gevonden resultaten in de volgorde die u kan selecteren in sorteren op.

Wetgeving

In het openingsscherm kunt u waarden invullen in de zoekvelden. Belangrijk is te weten dat u onderaan de talen waarin u wilt zoeken, moet aanduiden.

OPZOEKING geeft het aantal resultaten weer, LIJST een opsomming van de gevonden resultaten in de volgorde die u kan selecteren in sorteren op. DETAIL geeft u de details in tekst weergegeven met de zoekterm(en) in het rood aangeduid.en via BEELD krijgt U de in tekst zoals gepubliceerd in het Staatsblad.

Bulletin der aanbestedingen

De dagelijkse publicatie kan u overzichtelijk bekijken door te klikken op de datum van laatste publicatie. U krijgt een lijst van alle openbare aanbestedingen in onze landstalen door elkaar. DETAIL geeft u de details en via BEELD krijgt U de aanbesteding zoals gepubliceerd in het Staatsblad in PDF file.

Opzoekingen kan u verrichtingen aan de hand van waarden die u invult in de beschikbare velden. Handig is te weten dat u ze niet allemaal hoeft in te vullen,en dat u zoektermen kan gebruiken in gelijk welke landstaal ongeacht de taal van het zoekscherm.

Technisch werkt het vrij simpel : computer% levert meer resultaten op dan computer wat meer resultaten oplevert dan computerscherm.

OPZOEKING geeft het aantal resultaten weer, LIJST een opsomming van de gevonden resultaten in aflopende chronologische volgorde.

Publicaties vennootschappen en verenigingen

Het openingsscherm biedt zoekvelden waar u waarden in kunt vullen. Meestal zal dit het ondernemingsnummer of de benaming zijn.

OPZOEKING geeft het aantal hits weer, en LIJST een weergave van de gevonden resultaten in lijstvorm in aflopende chronologische volgorde.

Vanaf 01/09/2002 voor vennootschappen en vanaf 01/07/2003 voor verenigingen zijn alle publicaties on-line raadpleegbaar. Door op BEELD te klikken wordt de neergelegde akte zichtbaar in een PDF file.

Er bestaat een referentiedatabank voor verenigingen waar u de verwijzingen naar de publicatiedata vanaf 1981 tot 30/06/20033 kunt vinden.