Ondernemingsloket

Sinds 01/07/2003 zijn de activiteiten van het Handelsregister en de Kamer voor Ambachten en Neringen overgedragen aan de ondernemingsloketten in het kader van administratieve vereenvoudiging.

Als centraal aanspreekpunt voor ondernemingen voeren zij verschillende taken uit zoals de inschrijving, wijziging en doorhaling van gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en de daarbij horende controle op toelatingen, vergunningen en beroepsvaardigheden.

Basiskennis bedrijfsbeheer

De programmawat van 10/02/1998 bepaalt dat, op enkele uitzonderingen na,  iedere onderneming, uitgezonderd in Vlaanderen, bewijzen moet leveren inzake basiskennis bedrijfsbeheer. Dit omvat onder meer elementaire kennis over wetgeving, boekhoudkundige aspecten,  en commercieel beheer, en kan op verschillende manieren bewezen worden.

Toegang tot het beroep

Onderverdeeld in intersectorale en sectorale beroepsbekwaamheid zijn er een aantal beschermde beroepen,  die een onderneming pas mag uitoefenen (uitgezonderd in Vlaanderen) indien de nodige bewijzen worden geleverd.

Diploma’s

Een handige database maakt dat u zelf kan nagaan of een binnen- of buitenlands diploma in aanmerking komt voor het bewijzen van de nodige bekwaamheden.

Centrale examencommissie

Beschikt u niet over de nodige diploma’s of praktijkervaring, kan u zich inschrijven om te deel te nemen aan de examens bij centrale examencommissie en dit voor zowel basiskennis bedrijfsbeheer als voor beroepskennis beschermde beroepen.

Ambulante handel

Verkoop aan particulieren op de openbare markt, deur-een-deur verkoop,  homeparty’s en kermisactiviteiten zijn onderworpen aan een machtiging.

Adressen

Er zijn tal van ondernemingsloketten, en u kan hun adres op eenvoudige wijze een vinden in de buurt van uw woonplaats.

Onze diensten

Al dan niet geintegreerd in een samengestelde opdracht, kunnen wij u deze diensten aanbieden. Onze jarenlange ervaring op dit vlak dateert van 1996, en maakt dat wij uw opdracht behandelen in een breder kader dan enkel de loutere inschrijving, wijziging of doorhaling van uw onderneming.