Onze diensten

U kan beroep doen op onze diensten voor de registratie van huurcontracten, oprichtingsaktes, en eventuele andere documenten. Stuur ons hiervoor per post minstens een, liefst meerdere origineel ondertekende exemplaren.

Na de registratie bezorgen wij u een exemplaare met bewijs van registratie.