Wat is registratie?

Registratie is het opnemen van de belangrijkste gegevens in de administratie van een registratiekantoor. Het belangrijkste voordeel is dat het document een vaste registratiedatum krijgt en het bestaan van de overeenkomst kan niet worden ontkend.