My Enterprise

Minder bekend is dat men toegang heeft tot de gegevens van eigen verenigingen en vennootschappen. Voorwaarde is dat u gemachtigde, bijvoorbeeld zaakvoerder of bestuurder,  moet zijn en u zich daarvoor aanmeldt via elektronische identificatie.

Gegevens opvragen en wijzigen

Bepaalde wijzigingen kunt u zelf doorvoeren, en gratis beperkte of uitgebreide uittreksels opvragen. Stelt u vast dat de gegevens niet juist zijn, kan u de verbetering ervan aanvragen mits het indienen van het juiste formulier en onderliggende bewijsstukken.