Basiskennis Bedrijfsbeheer

De programmawat van 10/02/1998 bepaalt dat, op enkele uitzonderingen na,  iedere onderneming bewijzen moet leveren inzake basiskennis bedrijfsbeheer. Dit omvat onder meer elementaire kennis over wetgeving, boekhoudkundige aspecten,  en commercieel beheer, en kan op verschillende manieren bewezen worden.

Welke ondernemingen zijn onderworpen?

In Brussel en Wallonië, eenvoudig gesteld, mits enkele uitzonderingen, dient elke onderneming, zowel de natuurlijke persoon als rechtspersoon, de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen voor de uitoefening van zijn activiteiten.

In Vlaanderen werd de basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft.

Uitzonderingen of vrijstellingen

De volgende ondernemingen zijn vrijgesteld:

 • Grote ondernemingen.
 • Ondernemingen die geen handelsactiviteit uitoefenen.
 • Ondernemingen die een dienstverlenend intellectueel beroep uitoefenen.
 • Ondernemingen die activiteiten uitoefenen met eigen beroepsvoorwaarden.
 • Ondernemingen ingeschreven voor de datum van 01/01/1999.
 • De overnemer gedurende 1 jaar.
 • De partner of  kinderen van een overleden ondernemingshoofd gedurende een beperkte periode.

Wie moet de bewijzen leveren?

 • In een vennootschap is dat de persoon belast met dagelijks bestuur.
 • In een onderneming als natuurlijk persoon, is dat het ondernemingshoofd, de samenwonende partner, familie in de eerste of twee graad,  een zelfstandig help(st)er, of een personeelslid met een overeenkomst van onbepaalde duur.

Welke bewijzen kunnen gebruikt worden?

 • Een geldig binnen- of buitenlands diploma. Een databank met de naam diplo verzamelt heel wat gegevens over volgende de wet geldige en reeds goedgekeurde diploma’s.
 • Praktijkervaring gedurende 5 jaar in bijberoep, of 3 jaar in hoofdberoep, opgedaan in de laatste 15 jaar als zelfstandig ondernemingshoofd, als bediende in een leidinggevende functie of zelfstandig help(st)er. Deze laatste twee moeten 5 jaar kunnen aantonen.
 • Een EG verklaring voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland.

Bij twijfel kan u altijd beroep doen op onze diensten in verband met de bewijs voering van de basiskennis bedrijfsbeheer.