Neerleggingsformaliteiten Belgisch Staatsblad

Statuten van een vereniging en latere wijzigingen moeten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Formulieren

Om de statuten of latere beslissingen van een bestuursorgaan die onderwerp zijn van verplichte publicatie, bekend te maken in het Belgisch Staatsblad, dient u daarvoor bestemde formulieren in te vullen.

U vindt deze ook terug in ons portaal.

Bevoegde ondernemingsrechtbank

De formulieren worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een betalingsbewijs voor de publicatiekosten.

U voegt er het best een extra set formulieren aan toe en een aan u gefrankeerde enveloppe. Op die manier krijgt u een bewijs van neerlegging voor de eigenlijke verschijning in het Belgisch Staatsblad.