Onze diensten

De diensten van de Nationale Bank zijn vrij goed gedigitaliseerd en publiek toegankelijk. Toch zijn er een aantal eenvoudige diensten die wij aanbieden om u het administratief leven gemakkelijk te maken.

Kopies jaarrekeningen

Hoewel de jaarrekeningen van de laatste 5 jaar on-line gratis beschikbaar zijn, kan u op ons beroep doen om kopies van eerder neergelegde op te vragen. Het volstaat ons hiervoor een mailtje te sturen.

Gelegaliseerde kopies van jaarrekeningen

In sommige gevallen, meestal voor gebruik in het buitenland, wordt een gelegaliseerde kopie gevraagd. Uiteraard kunnen wij dit bezorgen en wij verwijzen u graag hiervoor naar onze dienst legalisatie.

Neerlegging jaarrekeningen van kleine verenigingen

In tegenstelling tot de grote en zeer grote verenigingen moeten de jaarrekeningen van kleine verenigingen niet te neergelegd bij de Nationale Bank van België, maar op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. U kan ons een origineel ondertekend exemplaar bezorgen om de neerlegging te laten verzorgen door onze diensten.

Neerlegging via internet door onze diensten

Neerleggingen via internet verlopen via enkele technische hulpmiddelen zoals een digitaal certificaat, en enkele browser aanpassingen. U kan dit ook aan ons over laten en ons via post of via mail de jaarrekening bezorgen. Wij verwerken deze en leggen die via digitale weg neer bij de Nationale Bank.

Na de verwerking krijgt u van ons een uitnodiging tot betaling aan de Nationale Bank, die u moet voldoen binnen een termijn van 7 kalenderdagen. Het is pas na de ontvangst van betaling dat de neerlegging wordt aanvaard.