Onze diensten

Ons aanbod bestaat uit een complete of gedeeltelijke begeleiding voor het opstellen en ter publicatie neerleggen van aktes van vennootschappen en verenigingen.

U kan ons ook opzoekingen allerlei laten doen of kopies bekomen van niet on-line beschikbare publicaties.

Opstellen van aktes

U vindt heel wat uitleg in onze rubriek leven van een onderneming waar u de nodige informatie en hulpmiddelen kunt vinden om dit volgens de geldende normen uit te voeren.

Onze jarenlange ervaring kunnen u echter heel wat tijd en zorgen besparen als u beroep doet op onze dienstverlening. Hiervoor kan u het best een mail sturen of telefonisch contact opnemen.

Neerleggen van aktes

Elke vennootschap of vereniging behoort tot een gerechtsarrondissement. De te publiceren aktes en stukken dienen te worden neergelegd op de desbetreffende griffie van de Ondernemingsrechtbank.

U kan ze ook bezorgen aan onze diensten. Wij zorgen voor de neerlegging en bezorgen u een bewijs van neerlegging in enkele dagen tijd afhankelijk van de verwerkingssnelheid van de griffie.

Kopies van publicaties

Bespaar u de verplaatsing en doe beroep op onze snelle dienstverlening om kopies te bekomen van bijvoorbeeld publicaties die niet on-line beschikbaar zijn.

Ook kan u door ons goed geholpen worden indien u gelegaliseerde kopies nodig hebt voor gebruik in het binnenland of buitenland.

Stuur ons hiervoor een mail met daarin de gegevens van de publicaties waarvan u kopies wenst.

Opzoekingen

Wat bekend wordt gemaakt in het Belgisch Staatsblad zijn over het algemeen uittreksels van verslagen van bestuursorganen en daarom bevatten zij niet altijd de volledige gegevens.

Ook kan u voor andere redenen ons inschakelen om diverse opzoekingen te doen.

Kostprijs

Wij hanteren een eenheidstarief voor de verschillende werkzaamheden. Informeer u vrijblijvend als u een opdracht wilt toevertrouwen.