Wat is legalisatie?

Om alle misverstanden uit de weg te ruimen : legalisatie is een eenvoudige administratieve formaliteit die de echtheid van een handtekening bevestigt, maar die geen authenticiteit aan de inhoud verleent.

Legalisatie kan enkel gebeuren op originele documenten of voor eensluidend verklaarde kopies en sommige zijn beperkt geldig.

Een legalisatie is meestal slechts een stap in een reeks legalisaties, die in een bepaalde logische volgorde moet worden doorlopen, afhankelijk van de oorsprong van het document.

De federale overheidsdienst justitie heeft hierover een handige brochure ontwikkeld.