Public Search

Deze gegevensbank bij uitstek is de referentie voor het opzoeken van bijna volledige gegevens over bedrijven en verenigingen.

Door regelmatige ontwikkeling sinds de lancering in 2003 is de uiteindelijke functie van kruispuntbank zichtbaar geworden door koppeling van de gegevens met andere databanken zoals die van de BTW, RSZ, het Belgisch Staatsblad en de Nationale Bank van België.

Opzoekingen

Resultaten kunnen gevonden worden aan de hand van maatschappelijke naam en aan de hand van ondernemings- of verenigingsnummer. Ook vestigingen kunnen aan de hand ondernemingsnummer, benaming en postcode gevonden worden.

Deze databank wordt ook gebruikt om na te gaan of een maatschappelijke benaming al dan niet in gebruik is.