Jaarrekeningen neerleggen via internet

De fysieke loketten voor neerlegging van jaarrekeningen zijn sinds 21/06/2010 afgeschaft. Slechts in enkele gevallen k0n u nog uw jaarrekening neerleggen op papier. Vanaf 01/01/2020 zullen jaarrekeningen enkel nog on-line kunnen worden neergelegd.

De Nationale Bank van België heeft echter een on-line toepassing ontwikkeld voor het neerleggen van jaarrekeningen.

Voor de neerlegging kan u ook beroep doen op onze diensten.