Jaarrekeningen raadplegen

In de on-line toepassing kunt de referenties van de jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen raadplegendie sinds 1992 werden neergelegd. Meer specifiek gaat het over volgende informatie:

  • Gegevens over de rechtspersonen.
  • De refertes van de neerlegde jaarrekeningen.
  • De jaarrekening in een PDF-file van de voorbije 5 jaren.
  • Een XBRL-bestand van elke neergelegde jaarrekening bedoeld voor gemakkelijke financiële analyse.

Handig is te weten dat deze toepassing ook toegankelijk is via de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Eenmaal een onderneming gevonden, vindt u onderaan de pagina met de gegevens van de rechtspersoon een link naar de nationale bank.