Start van een onderneming

Na uitwerking van uw idee, is het aan de beurt aan de praktische zaken. Niet altijd even gemakkelijk, maar we hebben hier een aantal aandachtspunten op een rijtje gezet.

Originele benaming

Een vennootschap heeft een maatschappelijke benaming, maar ook als natuurlijke persoon kan u een commerciële benaming kiezen. In de Public Search van de kruispuntbank van ondernemingen kan u opzoeken of uw benaming reeds bestaat of niet. Voorkomen is beter dan genezen.

Keuze tussen vereniging, eenmanszaak of vennootschapsvorm

Grotendeels bepaald door het doel van uw activiteiten zal u de keuze moeten maken tussen een vereniging of commerciële vorm. In het laatste geval kan u kiezen uw activiteit te beginnen als eenmanszaak of in een of andere vennootschapsvorm. Het verschil hierin wordt geregeld in onze berichten uiteengezet.

Administratieve formaliteiten

Er zijn heel wat administratieve stappen te zetten. De belangrijkste hebben we opgesomd en het spreekt voor zich dat u zich ook tot ons kunt wenden om u hierin bij te staan.

Financieel plan

Kiest u voor een vennootschap, dan dient u voor de meeste rechtsvormen een financieel plan opmaken. Hier zal u moeten aangeven over welke financiële middelen u beschikt, wat de verwachtingen zijn inzake investeringen, aan- en verkopen, kosten, resultaten voor en na belasting voor de eerste twee jaar. U bespreekt dit best met een erkend boekhouder of accountant.

Oprichtingsakte

Afhankelijk van de rechtsvorm zal u een oprichtingsakte bij de notaris of via onderhandse akte opstellen. Deze akte dient geregistreerd te worden in het bevoegde registratiekantoor en de inhoud bekend moet bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Basiskennis bedrijfsbeheer en toegang tot het beroep

Om een commerciële activiteit uit te oefenen zal u in de meeste gevallen de basiskennis bedrijfsbeheer moeten kunnen bewijzen. Voor beschermde activiteiten zal u de nodige beroepsbekwaamheden moeten aantonen. Dit wordt ook de toegang tot het beroep genoemd.

Ondernemingsloket

Met de oprichtingsakte en de nodige bewijzen voor basiskennnis en bedrijfsbeheer dient u bij een ondernemingsloket uw vestiging(en) te activeren.

Belasting over de toegevoegde waarde of BTW

Uw BTW nummer wordt geactiveerd als u het bevoegde BTW – kantoor op de hoogte stelt van de oprichting van uw zaak.

Aansluiting sociale verzekeringskas

Zowel de onderneming als het ondernemingshoofd dienen aangesloten te worden bij een sociale verzekeringskas naar keuze.